در هیاهوی این شهر آلوده.. 

که نه دستت به مشهد میرسد

نه به کربلا

نه به نجف

و نه حتی به قم! 

دنج ترین جا

برای پر کردن خلا قلبت

همین جاست... جایی کنار شهدا 

آن هم از نوع گمنام 

اینجا بی اختیار خم میشود پاها.... 

اشک میریزد چشم ها... 

حاجت میخواند لب ها... 

شهدای گمنام برای قلب های مرده ماهم دعا کنید...